دانشجویان ممتاز مرکز

هستی احمد پور از دانشجویان آکادمی 11 ساله ( طول دوره آموزش از مبتدی تا الان- یکسال و نیم حضور درکلاسهای آموزشی آکادمی فوق تخصصی پارسه نوین )

               دنیا قاسم زاده از دانشجویان ممتاز آکادمی فوق تخصصی پارسه نوین ( دانشجوی دوره مقدماتی)