Parseh Novin Language Academy

 
 
اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
 
مرکز آموزش فوق تخصصی زبانهای خارجی پارسه نوین
 
Islamic Republic of Iran
Tehran
                
         

 

 

دانشجویان ممتاز


آموزش همگام با استاندارد های بین المللی و مدرن دانشگاه های روز دنیا را با ما تجربه کنید
 
The Head Manager: Professor. Dr. Sohrabi
Ph.D in ELT
 
 
 
 

اخبار و اطلاعیه های آکادمی

                 اخبار و اطلاعیه ها 

 

02165649635

09391332548

02165647646

مطالب آموزشی

سخن روز